Komitet organizacyjny

Zmodyfikowany dnia 09-03-2020

· o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – przewodniczący komitetu organizacyjnego

· prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

· mgr Agata Bień-Krawiec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

· dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

· ks. mgr Czesław Bogdał – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

· dr hab. Renata Borowiecka – Akademia Muzyczna w Krakowie

· ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie

· dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

· ks. dr Andrzej Dobrzyński – Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie

· dr Renata Gadamska-Serafin – Uniwersytet Jagielloński

· prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

· dr Agnieszka Hennel-Brzozowska – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”

· ks. Mateusz Hosaja – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

· dr Elżbieta Kwinta – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

· prof. nadzw. dr hab. Rafał Łętocha – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

· prof. dr hab. Roman Malarz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

· prof. dr hab. Teresa Malecka – Akademia Muzyczna w Krakowie

· prof. dr hab. Edward Mleczko – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

· mgr Krzysztof Mleczko – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

· dr Wojciech Majka – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

· ks. dr hab. Robert Nęcek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

· mgr Elżbieta Niechciał – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

· prof. dr hab. Teresa Olearczyk – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

· prof. dr hab. Jacek Popiel – Uniwersytet Jagielloński

· prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

· dr inż. Franciszek Romaniak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

· mgr Leszek Śliwa – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

· dr Jan Tatar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

· dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

· prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

· prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Uniwersytet Jagielloński

· mgr inż. Henryk Zioło – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków