Organizatorzy

Zmodyfikowany dnia 09-10-2020

Współorganizatorami Dni Jana Pawła II 2020 są wszystkie wymienione poniżej instytucje.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków