Program

Zmodyfikowany dnia 11-10-2019

.

PROGRAM GŁÓWNEJ SESJI NAUKOWEJ
W RAMACH XIV EDYCJI DNI JANA PAWŁA II – UNIWERSYTET
7 listopada 2019 – Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gołębia 24, Kraków

9.00 – otwarcie – prof. dr hab. Wojciech Nowak, abp Marek Jędraszewski

9.30 – wykład „Uniwersytet w myśli Jana Pawła II” – prof. dr hab. Franciszek Ziejka

10.00 – debata rektorów:
prof. dr hab. Wojciech Nowak (UJ)
prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK)
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (AM)

PRZERWA

11.30 – „Uniwersytet dzisiaj” – prof. dr hab. Andrzej Nowak

12.00 – debata rektorów:
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)
prof. dr hab. Andrzej Chochół (UE)
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (UP)

.

.

7 XI 2019, godz. 17.00 – Msza św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, po Mszy św. nastąpi wręczenie nagród przyznanych w konkursach literackim i fotograficznym XIV edycji Dni Jana Pawła II.

.

.

Wydarzenia:
.

5 XI 2019, godz. 15.00 – Akademia Ignatianum w Krakowie, Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, ul. Kopernika 26.

Konferencja naukowa Plus ratio quam vis. Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II oraz wobec zadań współczesności.

15.00-15.30 dr hab. prof. AIK Janusz Smołucha, Rola i znaczenie uniwersytetu w badaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego. Ujęcie historyczne.

15.30-16.00 dr Jacek Poznański SJ (AIK), Uniwersytet w ujęciu Jana Pawła II a koncepcje uczelni wyższej w XXI wieku.

16.00-16.30 prof. dr hab. Mateusz Nieć (AIK), Biografie Jana Pawła II w krytycznym oglądzie.

16.30-16.45 przerwa

16.45-17.30 dyskusja

.

.
5 XI 2019, godz. 19:00  KONCERT

Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52a
John Rutter  Motety i Hymny
Henryk Jan Botor  ‘”Adagio” na skrzypce, orkiestrę smyczkową i perkusję

Wykonawcy:
Jolanta Kowalska-Pawlikowska – sopran

Kaja Danczowska – skrzypce

Chóru „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod. dyr.  Małgorzaty Langer-Król

Chór Mieszany EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod. dyr. prof. Adama Korzeniowskiego

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyr. Janusza Wierzgacza

Chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej UPJPII pod dyr. Małgorzaty Chyły i Marii Januszkiewicz

Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie

Stanisław Krawczyński – dyrygent

.

.
6 XI 2019, godz. 17.00-20.00 – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

Sesja naukowa ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS A WYZWANIA DZISIEJSZEGO CZASU

Wykład wprowadzający: dr hab. prof. KUL Marek Fiałkowski OFMConv

Panel dyskusyjny: 

Prof. dr hab. Aniela Dylus, politolog, UKSW

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, botanik, PAN

Janusz Szwedo,  emerytowany ambasador RP w Państwie Kuwejt i Królestwie Bahrajnu, oblat tyniecki

Mgr inż. Ryta Stożyńska, samorządowiec, oblatka tyniecka

Prowadzenie panelu: dr hab. prof. AWL Teresa Grabińska

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków