Program

Zmodyfikowany dnia 06-11-2019

.

.

PROGRAM GŁÓWNEJ SESJI NAUKOWEJ
W RAMACH XIV EDYCJI DNI JANA PAWŁA II – UNIWERSYTET

7 listopada 2019 – Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gołębia 24, Kraków

9.00 – otwarcie – prof. dr hab. Wojciech Nowak, abp Marek Jędraszewski

9.30 – wykład „Uniwersytet w myśli Jana Pawła II” – prof. dr hab. Franciszek Ziejka

10.00 – debata rektorów:
prof. dr hab. Wojciech Nowak (UJ)
prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK)
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński (AM)

PRZERWA

11.30 – „Uniwersytet dzisiaj” – prof. dr hab. Andrzej Nowak

12.00 – debata rektorów:
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)
prof. dr hab. Andrzej Chochół (UE)
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (UP)

Prowadząca debatę: dr Paulina Guzik

.

.

7 XI 2019, godz. 17.00 – Msza św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, po Mszy św. nastąpi wręczenie nagród przyznanych w konkursach literackim i fotograficznym XIV edycji Dni Jana Pawła II.

.

.

Wydarzenia:
.

5 XI 2019, godz. 15.00 – Akademia Ignatianum w Krakowie, Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, ul. Kopernika 26.

Konferencja naukowa Plus ratio quam vis. Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II oraz wobec zadań współczesności.

15.00-15.30 dr hab. prof. AIK Janusz Smołucha, Rola i znaczenie uniwersytetu w badaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego. Ujęcie historyczne.

15.30-16.00 dr Jacek Poznański SJ (AIK), Uniwersytet w ujęciu Jana Pawła II a koncepcje uczelni wyższej w XXI wieku.

16.00-16.30 prof. dr hab. Mateusz Nieć (AIK), Biografie Jana Pawła II w krytycznym oglądzie.

16.30-16.45 przerwa

16.45-17.30 dyskusja

.

.

5 i 6 XI 2019, godz. 10.00 – Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Katedra Muzyki Religijnej, Katedra Historii Liturgii, Sala Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43

Międzynarodowa Sesja Naukowa z serii

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X)

wtorek, 5 listopada

10.00 otwarcie i powitanie – Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

SESJA I Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Janicka Słysz, prof. AM w Krakowie

10.15 prof. Stanisław Grygiel (Pontificia Università Lateranense), Mistrz i uczeń

10.45 prof. Krzysztof Dybciak (UKSW), Historia polskiej recepcji twórczości Karola Wojtyły-Jana Pawła II

11.15 dyskusja

11.45 przerwa kawowa

SESJA II Prowadzenie – prof. Teresa Malecka

12.15 prof. Nils Holger Petersen (Københavns Universitet), Re-thinking the Idea of Music’s Ability to Represent the Transcendent

12.45 prof. Danute Kalavinskaitė (Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija), Lithuanian Sacred Music in the Upheavals of the 20th Century and today

13.15 dr Linas Balandis (Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija), Celebrated Mass in Lithuania by Pope John Paul II and Pope Francis (Aspects of Music)

13.45 dyskusja

14.00 przerwa obiadowa

SESJA III Prowadzenie – prof. Zofia Zarębianka

15.30 ks. prof. Tadeusz Dzidek (UPJPII), Universum – harmonia – muzyka według Hildegardy z Bingen

16.00 dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk (AM Kraków), Wokół muzyki religijnej Jamesa MacMillana. Rekonesans

16.30 ks. dr Dariusz Radziechowski, Kultura osoby i kultura dzieł według Karola Wojtyły (“Culture of the person” and “culture of works” according to Karol Wojtyła)

17.00 dyskusja

środa, 6 listopada

SESJA IV Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

10.00 prof. Zofia Zarębianka (UJ), Uniwersytet jako wspólnota w myśli Jana Pawła II

10.30 dr hab. Elżbieta Szczurko (AM Bydgoszcz), Twórczość religijna Marka Jasińskiego – między tradycją a nowoczesnością

11.00 Dominik Dubiel SJ, Religijny wymiar doświadczenia estetycznego w ujęciu nowej fenomenologii

11.30 dyskusja

11.45 przerwa kawowa

SESJA V Prowadzenie – dr hab. Kinga Kiwała

12.15 dr Magdalena Stochniol (AM Katowice), Muzyczny dialog międzykulturowy w Pasji wg św. Jana Sofii Gubajduliny

12.45 dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka (UMFC Warszawa), Przestrzeń sacrum w poezji Jana Pawła II i w muzyce – wokół Oratorium Minorum Włodka Pawlika

13.15 ks. prof. Robert Tyrała (UPJPII), Służba prawdzie, posługa myślenia i wrażliwość etyczna – wyzwania dla uniwersytetów według Jana Pawła II

13.45 dyskusja końcowa

.

.

5 XI 2019, godz. 19:00  KONCERT

Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52a
John Rutter  Motety i Hymny
Henryk Jan Botor  ‘”Adagio” na skrzypce, orkiestrę smyczkową i perkusję

Wykonawcy:
Jolanta Kowalska-Pawlikowska – sopran

Kaja Danczowska – skrzypce

Chóru „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod. dyr.  Małgorzaty Langer-Król

Chór Mieszany EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod. dyr. prof. Adama Korzeniowskiego

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyr. Janusza Wierzgacza

Chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej UPJPII pod dyr. Małgorzaty Chyły i Marii Januszkiewicz

Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie

Stanisław Krawczyński – dyrygent

Koncert Orkiestry Kameralnej – Dni Jana Pawła II

.

.
6 XI 2019, godz. 17.00-20.00 – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

Sesja naukowa ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS A WYZWANIA DZISIEJSZEGO CZASU

Wykład wprowadzający: dr hab. prof. KUL Marek Fiałkowski OFMConv

Panel dyskusyjny: 

Prof. dr hab. Aniela Dylus, politolog, UKSW

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, botanik, PAN

Janusz Szwedo,  emerytowany ambasador RP w Państwie Kuwejt i Królestwie Bahrajnu, oblat tyniecki

Mgr inż. Ryta Stożyńska, samorządowiec, oblatka tyniecka

Prowadzenie panelu: dr hab. prof. AWL Teresa Grabińska

.

.

6 listopada o godz. 17.00 – otwarcie wystawy pokonkursowej

Politechnika Krakowska, Galeria KOTŁOWNIA – pawilon Konferencyjno-Wystawowy Kotłownia (W-11), ul. Warszawska 24, Kraków

koncert

plakat

zaproszenie

konferencja Muzyka wobec_program

.

.

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków