Program

Zmodyfikowany dnia 05-11-2018

 

 • 5 XI 2018, godz. 12.00 – konferencja prasowa organizatorów XIII edycji Dni Jana Pawła II (sala okna papieskiego Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3, Kraków)

 

 • 6 XI 2018, godz. 9.00 – Instytut Teologii Dogmatycznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, Kraków

Konferencja naukowa JAN PAWEŁ II A POLSKI MESJANIZM (Wokół „Liturgii dziejów” Pawła Rojka)

PROGRAM

          Sesja I – prowadzenie: ks. dr hab. Robert Woźniak

9.00-9.30 Otwarcie

9.30-10.00 dr Paweł Rojek (UJ) – Jan Paweł II i polski mesjanizm

10.00-10.30 prof. Michał Masłowski (Sorbona) – Jan Paweł II: mesjanizm czy uniwersalizm etyczny?

10.30-11.00 dr Anna Karoń-Ostrowska (Ignatianum) – Jan Paweł II – mesjanizm polski czy chrześcijański?

11.00-12.00 Dyskusja

          Sesja II – prowadzenie: ks. prof. Jan Daniel Szczurek

14.30-15.00 prof. Andrzej Wawrzynowicz (UAM) – Miejsce Jana Pawła II w historycznym sporze o mesjanizm polski

15.00-15.30 ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk (KUL) – Jan Paweł II i polska teologia narodu (temat do potwierdzenia)

15.30-16.00 dr Rafał Tichy (UW) – Niepokonane Miasto. Refleksja Jana Pawła II nad obecnością zła i cierpienia w dziejach jego narodu

16.00-17.00 Dyskusja

 

 • 6 XI 2018, godz. 15.30 – Akademia Ignatianum w Krakowie, Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, ul. Kopernika 26
  Konferencja naukowa Jan Paweł II – patron Niepodległej

15.30–16.00  Dr hab. Mieczysław Rokosz, prof. AIK, Dlaczego Polacy przetrwali epokę rozbiorów

16.00–16.30  Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Idea niepodległości w Polsce po 1945 roku

16.30–17.00  Dr hab. Mateusz Nieć, prof. nadzw., Idea niepodległości w przededniu i pierwszych dniach wolności w homiliach papieskich. Z dziejów nauczania społecznego Jana
Pawła II podczas pielgrzymek do Polski

17.00–18.00  Przerwa i dyskusja

 

 • 6 XI 2018, godz. 18.00 – Filharmonia im. K. Szymanowskiego, ul. Zwierzyniecka 1 – wstęp wolny

          Koncert w ramach XIII Dni Jana Pawła II Niepodległość

          Henryk Mikołaj Górecki
          Totus Tuus na chór mieszany a cappella op. 60 (1987)
          Kantata na organy solo op. 26 (1968)
          Salve, Sidus Polonorum (Kantata o św.Wojciechu) na wielki chór mieszany, 2 fortepiany, organy i zespół instrumentów perkusyjnych op. 72 (1997)

          Chór Akademii Muzycznej w Krakowie
          Józef Serafin – organy
          Monika Płachta, Alicja Chyla-Wróbel – fortepiany
          Dariusz Bąkowski-Kois – organy
          Tomasz Sobaniec, Bartosz Sałdan – instrumenty perkusyjne
          Stanisław Krawczyński – dyrygent

Organizator: Akademia Muzyczna w Krakowie

 

 • 6-7 XI 2018, godz. 10.00 – Akademia Muzyczna w Krakowie, Sala Senatu, ul. św. Tomasza 43

          Ogólnopolska sesja naukowa Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II – cz. IX w ramach  XIII DNI JANA PAWŁA II „Niepodległość”

6 XI – wtorek

10.00 – otwarcie i powitanie – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

          SESJA I   Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Malecka

10.10 prof. dr hab. Zofia ZarębiankaNiepodległość ducha w refleksji Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce

10.40 prof. dr hab. Karol Tarnowski, Wolność indywidualna i wolność społeczna. Wojtyła – Tischner

11.10 Przerwa

          SESJA II   Prowadzenie – dr hab. Elżbieta Szczurko

11.40 dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM, Charles Edward Ives. Amerykański śpiew wolności… 

12.10 Iwona Sowińska-Fruhtrunk,  Wokół muzyki religijnej Jamesa MacMillana. Rekonesans

12.40 Kazimierz PłoskońArvo Pärt – CREDO. Twórca wobec reżimu komunistycznego

13.10 Przerwa

          SESJA III   Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM

14.30 dr Krzysztof Cyran, „Symfonia Pieśni Żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego. Paradoksy recepcji

15.00 dr Zbigniew BednarekPrasa polska wobec kategorii wolności podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski

15.30 prof. dr hab. Teresa Malecka, W czterdziestolecie pontyfikatu: duszpasterstwo wakacyjne ks. Karola Wojtyły – „prowadził nas w prawdzie i wolności…”

7 XI – środa

          SESJA IV   Prowadzenie – prof. dr hab. Zofia Zarębianka

10.00 ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, Pragnienie mimetyczne czyli problem wewnętrznej wolności artysty

10.30 o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, Wolność artysty na przykładzie Jana Sebastiana Bacha

11.00 ks. dr Dariusz Radziechowski, Duchowe przetrwanie czasów najcięższych według Romana Ingardena i Karola Wojtyły

11.30 Przerwa

          SESJA V   Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka

12.00 ks. Mateusz ZiemlewskiBłogosławieni solidarni – koncepcja solidarności według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

12.30 dr hab. Elżbieta Szczurko, Psalm „Ojczyzna” Feliksa Nowowiejskiego jako przykład patriotycznej postawy kompozytora

13.00 ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w Archidiecezji Krakowskiej (1979-2016)

13.30 Przerwa

          SESJA VI   Prowadzenie – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

13.45 dr hab. Katarzyna Szymańska-StułkaTożsamość twórcy w muzyce w stulecie niepodległości – kilka refleksji

14.15 dr Maria Zboralska, Wybrać większą wolność. Nowy humanizm Jana Pawła II

 

 • 7 XI 2018, godz. 13.15 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 13. Wykład otwarty prof. dr. hab. Artura Śliwińskiego pt. „Suwerenność i rozwój narodu w świetle nauczania Jana Pawła II”
 • 7 XI 2018, godz. 16.00 –  prezentacja prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym (Politechnika Krakowska, Galeria Gil, ul. Warszawska 24, Kraków)
 • 7 XI 2018, godz. 17.00 – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

Sesja naukową w ramach Dni Jana Pawła II 2018 ENCYKLIKA FIDES ET RATIO PO 20 LATACH

Wykład wprowadzający: dr hab. Henryk Sławiński, prof UPJPII

Panel dyskusyjny: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ); prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL); dr hab. Piotr Homola, prof. IFJ PAN; dr hab. Antoni Szwed, prof. UP

Prowadzenie panelu: dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL

 

 • 8 XI 2018, godz. 9.00  główna sesja naukowa XIII edycji Dni Jana Pawła II NIEPODLEGŁOŚĆ w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, Kraków

PROGRAM  

9.00-9.30 – otwarcie

Część I – prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Widłak (Akademia Muzyczna w Krakowie)

9.30-10.00 – prof. Tracey Rowland (University of Notre Dame, Sydney), Cultural and Spiritual Capital as the Foundation of Freedom and Independence in the Life of Karol Wojtyła

10.00-10.30 – abp Mieczysław Mokrzycki (Metropolita Lwowski), Dialogi Jana Pawła II

10.30-11.00 – dyskusja

11.00-11.30 – przerwa

Część II – prowadzenie: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

11.30-12.00 – prof. Paulius V. Subačius (Uniwersytet Wileński), Święty Jan Paweł II i niepodległość

12.00-12.30 – o. dr Hieronim Kaczmarek OP (Praga), Czechosłowacja i Republika Czeska. Dwie niepodległości i Jan Paweł II

12.30-13.00 – dyskusja

 

 • 8 XI 2018, godz. 17.00 – Msza św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, po Mszy św. nastąpi wręczenie nagród przyznanych w konkursach literackim i fotograficznym XIII edycji Dni Jana Pawła II
  Podczas Mszy św. śpiewa Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PSALMODIA

 

 • 8 XI 2018, godz. 10.00  TARNÓW  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, aula C-01740. rocznica wyboru Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową – Sympozjum pod honorowym patronatem JE ks. bp. Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego

          Hanna Chrzanowska – jedna z nas. Kto następny?

PROGRAM

10.00 Powitanie, wystąpienia Gości

10.15 Izabela Ćwiertnia (Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Krakowie), Hanna Chrzanowska – postać i życie

10.40 dr Marzena Florkowska (pisarka, autorka biografii Hanny Chrzanowskiej, dziennikarka Radia Kraków), Hanna Chrzanowska – nie tylko pielęgniarka

11.00 Krystyna Florek-Tarczoń (wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie), Etyka w zawodzie pielęgniarki

11.20 Film Świadectwo

11.55 Przerwa

12.15 Helena Matoga (wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, uczennica bł. Hanny), Moje spotkania z Hanną Chrzanowską

12.30 ks. dr hab. Michał Drożdż (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), Etyczna powinność obrony wartości życia w zawodach medycznych

13.00 dr Małgorzata Brykczyńska (pielęgniarka, filozof, etyk), Pielęgniarska duchowość bł. Hanny

13.35 ks. dr Kazimierz Kubik (lekarz, teolog), Śladami Błogosławionej

13.50 Nagranie wystąpienia Hanny Chrzanowskiej

Promocja książek i spotkanie z Autorami:

          Kazimierz Kubik – „Hanna Chrzanowska”

          Marzena Florkowska – „Radość dawania”, „Pamiętniki, listy, notatki”

 

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków